Halvorsen Leth

Halvorsen Leth»Blogs

Born on November 27, 1945
Halvorsen Leth
Cao su tấm ở Hà Nội

Cao su kỹ thuật ở Hà NộiCao su kỹ thuật ở Hà Nội sản xuất dựa trên dây chuyền hiện đại nhất, khả năng chống chịu tốt. Độ mỏng tới 1mm, chiều rộng có thể lên đến 1,2m độ dài không giới hạn. Công ty TNHH Cao Su Kỹ Thuật